יעקב אבינו

מקורות תורניים למחזה האודיו יעקוב אבינו

בס”ד מקורות התורניים למחזה “יעקוב אבינו” מערכה א דיון ראשון: בגדי אדם הראשון א. צורתם מקור א’. בראשית פרק ג. פסוק כא וַיַּעַשׂ ה’ אֱלוקים לְאָדָם וּלְאִשְׁתּוֹ כָּתְנוֹת עוֹר וַיַּלְבִּשֵׁם: מקור ב’: מדרש רבה בראשית פרשה כ פסקה יב ויעש ה’ אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם. א. בתורתו של ר”מ מצאו כתוב כתנות אור […]

ILS שקל ישראלי חדש