אהרון ומשה

מקורות ומאמרים למחזה האודיו: “אהרון ומשה”

מאמר ראשון: זהותה של בת פרעה ופועלה. (מתוך אימות בין מדרשי חז”ל והמחקרים ההיסטוריים) א. ערך הכרת הטוב בתרבות המצרית. ב. הכרת הטוב ליוסף. ג. זיהוי האירוע ההיסטורי של המעבר הכלכלי. ד. שלבי השעבוד במצרים ה. זהותה של בתיה ואביה המלך ו. ההדים לפועלה של בתיה ויציאת מצרים ז. סיכום.   א. ערך הכרת הטוב […]

ILS שקל ישראלי חדש