אברהם אבינו

אברהם אבינו – מקורות נוספים

  אברהם אבינו – מקורות נוספים א. לידת אברהם. מקור א. ובמדרש אני ה’ אשר הוצאתיך מאור כשדים, בשעה שנולד אברהם אבינו ע”ה עמד כוכב אחד ממזרח ובלע ארבעה כוכבים לארבע רוחות השמים, אמרו חכמיו לנמרוד בן נולד לתרח בשעה זו שעתיד לצאת ממנו אומה שתירש העולם הזה והעולם הבא, אם רצונך ינתן לאביו מלא […]

אברהם נשאר בחדרו

א. תהליך הכרת הבורא של אברהם. ב. תחילת התהליך בתחושת הפער החברתי. ג. חיפוש הצדק מוליד אהבה לבורא. ד. סיכום א. תהליך הכרת הבורא של אברהם. בהשקפתם של חכמינו ז”ל דרכו האמונית של אברהם היא בבחינת הליכה. כלומר התפתחות הדרגתית. הדבר בא לידי ביטוי בשאלה באיזה גיל הכיר אברהם את בוראו. “עקב אשר שמע אברהם […]

תפילת אברהם

תמונה שלישית – תפילת אברהם א. אברהם במערה. ב. סיכום. א. אברהם במערה בכמה מדרשים מתואר התהליך שבו אברהם מגיע לאמונה בבורא עולם אחד ויחיד. במדרש המובא לקמן מובא התנאים החיצוניים שבו התחילה להיווצר אצל אברהם הקטן האמונה הזאת. מה עשה תרח החביא את בנו במערה שלש שנים זימן לו הקב”ה שני חלונות מן האחד […]

הולדת אברהם

תמונה ראשונה – הולדת אברהם א. הלידה כאירוע קוסמולוגי. ב. סדר חברתי חדש. ג. אברהם כמוליד את תהליך תיקון הבריאה. ד. סיכום א. הלידה כאירוע קוסמולוגי. בשעה שנולד אברהם אבינו עליו השלום עמד כוכב אחד ממזרח ובלע ד’ כוכבים לארבע רוחות השמים. אמרו חכמים לנמרוד: בן נולד לתרח בשעה זו שעתיד לצאת ממנו אומה, שתירש […]

ILS שקל ישראלי חדש