avot-ahuma

השטר – מפגש גביהא בן פסיסא ואלכסנדר מוקדון

המקורות לשני המפגשים: א. המשפט על הזכות של עם ישראל בארצו. ב. הכניסה לקודש הקודשים שבבית המקדש.  מקור א’:  מדרש רבה פרשה סא פסקה ז “וְלִבְנֵי הַפִּילַגְשִׁים אֲשֶׁר לְאַבְרָהָם נָתַן אַבְרָהָם מַתָּנֹת וַיְשַׁלְּחֵם מֵעַל יִצְחָק בְּנוֹ בְּעוֹדֶנּוּ חַי קֵדְמָה אֶל אֶרֶץ קֶדֶם”  (חומש בראשית פרק כה פסוק ו’) בימי אלכסנדרוס מוקדון באו בני ישמעאל לעורר […]

“ויקר מקרה” על מגילת רות

“וַיִּקֶר מִקְרֶהָ” עיון במקורות המחזה   מערכה ראשונה א. תמונה ראשונה ושניה  – החזרה לבית לחם, לבית האחוזה ולשדות. ב. תמונה שלישית  ושביעית – מצב העם בימי “שפוט השופטים”. ג. תמונה שמינית ותשיעית – דוגמא למצב המשפט המורכב בימי “שפוט השופטים”   ד. תמונה שלישית, שביעית, שמינית ותשיעית – אישיותו של אבימלך אל מול מצב […]

מקורות ומאמרים למחזה האודיו: “אהרון ומשה”

מאמר ראשון: זהותה של בת פרעה ופועלה. (מתוך אימות בין מדרשי חז”ל והמחקרים ההיסטוריים) א. ערך הכרת הטוב בתרבות המצרית. ב. הכרת הטוב ליוסף. ג. זיהוי האירוע ההיסטורי של המעבר הכלכלי. ד. שלבי השעבוד במצרים ה. זהותה של בתיה ואביה המלך ו. ההדים לפועלה של בתיה ויציאת מצרים ז. סיכום.   א. ערך הכרת הטוב […]

מקורות למחזה האודיו “יוסף הצדיק”

בס”ד מערכה א’ תמונה א-ג’. א. תמונה ראשונה במחזה האודיו: בדרך חזרה מהלוויה של יעקוב אבינו. לאחר מסע ההלוויה של יעקוב אבינו לארץ כנען. חוזרים הנכדים עם האחים למצרים. בדרך מספרים המצרים לנכדים על מלחמה שהתרחשה לפני 17 שנים בין האחים בארמונו של יוסף. סיפור המכירה ליד הבור בדותן לא ידוע לנכדים. האחים מסתירים אותו […]

מקורות תורניים למחזה האודיו יעקוב אבינו

בס”ד מקורות התורניים למחזה “יעקוב אבינו” מערכה א דיון ראשון: בגדי אדם הראשון א. צורתם מקור א’. בראשית פרק ג. פסוק כא וַיַּעַשׂ ה’ אֱלוקים לְאָדָם וּלְאִשְׁתּוֹ כָּתְנוֹת עוֹר וַיַּלְבִּשֵׁם: מקור ב’: מדרש רבה בראשית פרשה כ פסקה יב ויעש ה’ אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם. א. בתורתו של ר”מ מצאו כתוב כתנות אור […]

מקורות תורניים למחזה האודיו יצחק אבינו

יצחק אבינו – מקורות המקורות ל: “המשתה הגדול” וְ “צחוקה של שרה” דיון ראשון: הספקות לגבי זהות יצחק. המקור בתורה: (א) וַיהֹוָה פָּקַד אֶת שָׂרָה כַּאֲשֶׁר אָמָר וַיַּעַשׂ יְהֹוָה לְשָׂרָה כַּאֲשֶׁר דִּבֵּר: (ב) וַתַּהַר וַתֵּלֶד שָׂרָה לְאַבְרָהָם בֵּן לִזְקֻנָיו לַמּוֹעֵד אֲשֶׁר דִּבֶּר אֹתוֹ אֱלֹהִים:(ג) וַיִּקְרָא אַבְרָהָם אֶת שֶׁם בְּנוֹ הַנּוֹלַד לוֹ אֲשֶׁר יָלְדָה לּוֹ שָׂרָה […]

אברהם אבינו – מקורות נוספים

  אברהם אבינו – מקורות נוספים א. לידת אברהם. מקור א. ובמדרש אני ה’ אשר הוצאתיך מאור כשדים, בשעה שנולד אברהם אבינו ע”ה עמד כוכב אחד ממזרח ובלע ארבעה כוכבים לארבע רוחות השמים, אמרו חכמיו לנמרוד בן נולד לתרח בשעה זו שעתיד לצאת ממנו אומה שתירש העולם הזה והעולם הבא, אם רצונך ינתן לאביו מלא […]

אברהם נשאר בחדרו

א. תהליך הכרת הבורא של אברהם. ב. תחילת התהליך בתחושת הפער החברתי. ג. חיפוש הצדק מוליד אהבה לבורא. ד. סיכום א. תהליך הכרת הבורא של אברהם. בהשקפתם של חכמינו ז”ל דרכו האמונית של אברהם היא בבחינת הליכה. כלומר התפתחות הדרגתית. הדבר בא לידי ביטוי בשאלה באיזה גיל הכיר אברהם את בוראו. “עקב אשר שמע אברהם […]

תפילת אברהם

תמונה שלישית – תפילת אברהם א. אברהם במערה. ב. סיכום. א. אברהם במערה בכמה מדרשים מתואר התהליך שבו אברהם מגיע לאמונה בבורא עולם אחד ויחיד. במדרש המובא לקמן מובא התנאים החיצוניים שבו התחילה להיווצר אצל אברהם הקטן האמונה הזאת. מה עשה תרח החביא את בנו במערה שלש שנים זימן לו הקב”ה שני חלונות מן האחד […]

הולדת אברהם

תמונה ראשונה – הולדת אברהם א. הלידה כאירוע קוסמולוגי. ב. סדר חברתי חדש. ג. אברהם כמוליד את תהליך תיקון הבריאה. ד. סיכום א. הלידה כאירוע קוסמולוגי. בשעה שנולד אברהם אבינו עליו השלום עמד כוכב אחד ממזרח ובלע ד’ כוכבים לארבע רוחות השמים. אמרו חכמים לנמרוד: בן נולד לתרח בשעה זו שעתיד לצאת ממנו אומה, שתירש […]

ILS שקל ישראלי חדש